25.00
1 người thích
Đăng ngày 04/10/2021 13:07, số lượt xem: 124

Rồi, cũng sẽ tới tuổi già,
Quờ quạng và loạng choạng.
Dòng đời và thời giờ,
Quà tặng là thời gian.

Tp.HCM, 4/10/2021