25.00
1 người thích
Đăng ngày 22/06/2021 07:06, số lượt xem: 90

Vai trò chánh tổng miễu đình,
Giữ mãi điều chính yếu.
Biết vậy cũng đành,
Chành chạnh, lòng vuông vắn.
Quan trọng luôn đính kèm,
Chình ình ngay trước mắt,
Đánh giá cũng không cần.

Tp.HCM, 22/6/2021