15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/02/2022 12:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 13/02/2022 12:38, số lượt xem: 30

Thế giới muôn trùng. Cố gắng không thành.
Làm đủ mọi cách. Cũng đánh mất nhau.
Thế giới hoà bình. Cố gắng cho nhiều.
Làm đủ mọi cách, cũng đánh mất nhau.
Rồi, chiến tranh đẫm máu.

Không có thanh danh.
Nương tựa nhau sống bao lâu.
Rồi, cũng đánh mất nhau.
Và còn, ở dưới đáy vực sâu.

Không có yêu thương.
Chia sẻ cho nhau cũng chẳng vui.
Rồi, cũng đánh mất nhau.
Và còn, ở dưới đáy vực sâu.

Có cố gắng cũng đổ sông, đổ biển.
Việc chẳng được gì.

Không yêu thương mà ghét vô cùng.
Thế giới muôn trùng dâng nỗi cô đơn.
Thế giới muôn trùng còn khổ đau.

Thế giới hoà bình. Cố gắng cho nhiều.
Làm đủ mọi cách, cũng đánh mất nhau.

Rồi, chiến tranh đẫm máu.

Tp.HCM, 12/2/2022