35.00
1 người thích
Đăng ngày 05/02/2022 16:12, số lượt xem: 89

Thương ở lại, khi mùa xuân đi.
Năm mới về với màu xanh tươi.
Chữ Thương trong đời,
Khi hết Tết rồi, đến tận cuối đời,
Tên người Thương mãi, ký ức, trong tôi.

Thương ở lại khi mùa xuân đi.
Chữ Thương trong đời, đã qua Tết rồi.
Đến tận cuối đời, tôi còn tha thiết,
Da diết thắm thiết...mãi mãi...bên Thương.
Khi mùa xuân đi.

Thương ở lại, khi mùa xuân đi.
Năm mới về, xuân về xuân đi.

Tên Thương trong đời,
Đã qua Tết rồi, đến tận cuối đời.
Xuân lại đến rồi xuân đi không buồn.
Xuân gieo nồng ấm, mãi cạn lời.
Xuân ơi!!

Tên Thương trong đời,
Đã qua Tết rồi, đến tận cuối đời.
Xuân lại đến rồi xuân đi không buồn.
Xuân gieo nồng ấm mãi cạn lời.

Tp.HCM, 4/2/2022