25.00
1 người thích
Đăng ngày 02/07/2021 13:16, số lượt xem: 108

Thành đạt cũng se thắt quặn lòng.
Lâm vào cuộc sống, có buồn không?
Gọi cuộc sống là: Đờ (đ),..í..ẹ..,
Sa vào tình trạng i tờ (t) không.
Đa cảm dễ lay động tờ (t) mờ,
Đe dịch sẹ cá sợ tuôn ra.
Sợ ngày nào đó sẽ sạt nghiệp,
Bức xạ nhiệt lại nóng chưa từng.
Rồi xờ (x) xạc, ồ ạt xác xơ.

Tp.HCM, 2/7/2021