35.00
1 người thích
Đăng ngày 10/07/2021 09:17, số lượt xem: 149

Đe mình để rèn người,
Không lờ để chú ý,
Người không bị cứng đơ,
Không lè nhè, thấp tè,
Không bị dồn đè nén,
Không lơ là đờ đẫn,
Đèn le lói sáng trưng.

Tp.HCM, 10/7/2021