25.00
1 người thích
Đăng ngày 19/07/2021 13:45, số lượt xem: 60

Nước nào mà chả có người,
Thủ đô nào chả có người khùng điên?

Tp.HCM, 19/7/2021