45.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2021 16:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 11/04/2021 09:18, số lượt xem: 126

Đời là tờ giấy trắng, với tiền.
Vàng, tiền một đi không trở lại.
Não như vậy, có dốt không mậy.
Học vậy, cũng hơn được họ Dương.
Gì đâu mậy!! Giây phút nặng tình.
Gia có nhà, áo, mũ, nội y.
Giờ, đau ây da, đâu có sao?
Mai mốt, mưa có dột cách mấy.
Nhà dột cách mấy, cũng phải lo.

Tp.HCM, 11/02/2021