15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/11/2021 16:28, số lượt xem: 79

Sống đời bị bắt bớ ngù ngờ,
Lâm vào cảnh bần cùng, bơ bơ,
Trên bờ đê, âm vang ú...ớ...,
Trên cao lắt lẻo, còn lơ ngơ.

Tp.HCM, 10/11/2021