15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/12/2021 16:28, số lượt xem: 44

Chốn ngục tù lại gặp vây quanh,
Ngày đêm suốt kiếp với năm canh.
Cằn cặt gắt gỏng chuyện hổng ưa,
Đời làm tặc, vắng người lưa thưa.
Công cha nghĩa mẹ đức cù lao,
Một đời có trả được là bao?

Tp.HCM, 15/12/2021