25.00
1 người thích
Đăng ngày 20/08/2021 09:21, số lượt xem: 69

Trong đình, Thần phải đều thua!!
Dương gian thường có trò đùa dân gian.
Thần làm thinh, nở nụ cười,
Dương gian cứ chấm điểm mười, đinh ninh.
Thêu thùa dâng áo cúng thần,
Nhà chùa chấm điểm chuyên cần thi đua.
Nơi tôn nghiêm, chốn im lìm,
Thình lình cũng có những điềm báo oan.

Tp.HCM, 20/8/2021