35.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2021 15:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 10/04/2021 09:22, số lượt xem: 131

Tượng đài tưởng nhớ kiếp đày,
Đoạ đày nô lệ nỗi buồn nghìn năm.
Những đồ chơi kiếp hươu, nai,
Giả nai ngơ ngác, biết điều gì đâu.
Đất đai, trồng được sợi đay,
Kiếp đi nô dịch diệu huyền nghìn năm.
Đô la, franc Pháp, Euro,
Đều là huyền diệu, điều này giả nai.

Tp.HCM, 21/02/2021