15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/08/2021 14:17, số lượt xem: 81

Người Dơ luỵ phiền cũng bị động.
Tư duy ý chí mất đi không?
Nước lợ, gặp cuộc đời nhạt nhẽo.
Dây dợ vướng, tơ vương eo sèo.
Làm việc không được l-ờ uy tín!!
Tư duy tư tưởng có nặng tình?
Dơ, mà làm lơ thì không đặng.
Cuộc đời rồi cứ mắng, đổ thừa.

Tp.HCM, 7/8/2021