15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/06/2021 06:55, số lượt xem: 73

Ai ngờ người chênh chếch bị lệch,
Trong người có cảm giác đau ê.
Tới tuổi già cũng đành chờ (ch) chết,
Gian nhà chái nhỏ có mấy căn.
Đứng lên ngồi xuống ái chà, chân tê,
Người già đến tuổi phải cười chê,
Nằm chờ (ch) lũ trẻ chăm lo cho mình.
Ngồi mà nhâm nhi vài thịt ếch,
Vài chung rượu nhỏ ở trong chai.

Tp.HCM, 5/6/2021