15.00
1 người thích
Đăng ngày 29/08/2021 13:20, số lượt xem: 129

Còn nhỏ Tôi chậm lù đù,
Chẳng biết tu dưỡng bản thân.
Tuổi đôi mươi tôi đã ngã,
Ở trên ngọn đồi cao kia.
Và, tôi cũng là người tồi,
Mà cứ đu đưa thong thả.
Chốn ngục tù sẽ hành tôi,
Tuổi đôi mươi tôi đã ngã.

Tp.HCM, 28/8/2021