15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/01/2022 12:20, số lượt xem: 78

Tình yêu là tự nói lên lời yêu,
Mà có lúc yêu cuồng điên.
Anh lơ lửng quanh em,
Em tâm giữa vũ trụ,
Em sức hút li tâm,
Anh bị hút vào.

Nguyện ta bên nhau ở suốt đời.
Mà sao là ngây dại?
Anh lơ lửng quanh em,
Em tâm giữa vũ trụ,
Em sức hút li tâm,
Anh bị hút vào.

Anh mãi mãi yêu em,
Em giữ mãi yêu anh,
Ta sẽ mãi yêu nhau...đến suốt đời...

Tp.HCM, 10/1/2022