25.00
1 người thích
Đăng ngày 07/07/2021 08:47, số lượt xem: 96

Cái gì mà có cam go,
Có gai nhọn hoắt bén vào, nên cai!!
Cam go sắc nhọn bén tình,
Co ro, co rút, gái tình hăng say.

Tp.HCM, 7/7/2021