25.00
1 người thích
Đăng ngày 27/08/2021 08:41, số lượt xem: 83

Người đi tìm nửa cuộc đời,
Nửa cuộc đời đó ở đâu?
Như mò đáy biển để tìm ngọc trai.
Nửa cuộc đời như nửa tấm gương,
Như là, nửa mảnh ghép tình yêu đời mình.

Tp.HCM, 27/8/2021