35.00
1 người thích
Đăng ngày 16/07/2021 08:46, số lượt xem: 82

Tâm hồn khắp chốn tiêu dao,
Thảnh thơi đây đó, thở phào lai rai.
Tìm tay bạn nhậu, có ai!!?
Mấy người thân thiết, đừng tai ương đời.
Liêu xiêu như đổ ngã nghiêng,
Hỏi rằng: Đời đó có phiền, hay không?

Tp.HCM, 16/7/2021