Đăng ngày 01/08/2021 16:32, số lượt xem: 84

Lễ hội đình làng, hôm nay có!!
Bật cười khùng khục, bất ngờ ho,
Đình nay bắn pháo hoa đì đùng,
Pháo nổ tai nghe như tiếng súng,
Khìn khịt như tắc mũi, nghẽn rồi,
Tâm trạng bồi hồi h-ờ hững lộ,
Lộ vẻ bề ngoài còn hư vô.

Tp.HCM, 29/7/2021