25.00
1 người thích
Đăng ngày 10/07/2021 09:56, số lượt xem: 83

Còn dưới đáy nước vực sâu,
Là còn dơ dáy chớ đâu làm giàu.
Sao người đờ (đ) đẫn, mệt rầu!!
Như đười ươi đó chớ đâu phải người.
Thần sắc rõ mặt từng người,
Mệt nhừ hay khoẻ, đứ đừ à..ơi..

Tp.HCM, 10/7/2021