25.00
1 người thích
Đăng ngày 11/10/2021 11:03, số lượt xem: 70

Đời tôi đu đưa cành nặng trĩu,
Ôi!! Sao, rung rinh ngọn cành liễu.
Đời tôi có bôi bác người đâu,
Mỗi lần có những hạt mưa ngâu,
Bầy kiến và chim bu, làm tổ.
Mổ rồi lại ăn...rồi lại mổ,
Kiến và chim có cặp có đôi,
Còn người sớm tối với đôi môi.

Tp.HCM, 10/10/2021