15.00
1 người thích
Đăng ngày 08/10/2021 14:26, số lượt xem: 43

Ôi, tuổi thiếu nhi,
Sạo chuyện li ti,
Lớn tuổi giống y.

Rồi, ồn nhao nhác,
Mặt mày hốc hác,
Bị sị suy bì.

Người hổng tế nhị,
Cứ hỏi làm sao?
Mặt mày xanh xao.

Người đời chế nhạo,
Chuyện cứ tình si,
Lai gen giống y.

Tp.HCM, 8/10/2021