15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/12/2021 15:59, số lượt xem: 77

Được yêu em!! Không bao giờ tôi thấy ân hận.
Vì yêu đơn phương, tự tôi nói nên lời.
Gìn giữ thuỷ chung,
Vun đắp tương lai,
Không muốn xa nhau,
Bỏ bê đời nhau.

Trong tâm tôi, em là cô gái nghĩa tình.
Được, tin yêu nhé em, một lòng đi đến cuối đường.
Cùng sống bên nhau,
Chẳng xa rời nhau.

Trong tâm của tôi, chẳng xa rời em..
Một lòng suốt kiếp.
Ở trong tâm của tôi,
Là tâm của tôi..chẳng xa rời em..
Hớ..hơ..hơ..hờ..

Dẫu đắng cay, phải trải qua,
Ở trong tâm, với nghĩa tình.

Được yêu em!! Không bao giờ tôi thấy ân hận.
Vì yêu đơn phương, tự tôi nói nên lời.
Gìn giữ thuỷ chung,
Vun đắp tương lai,
Không muốn xa nhau,
Bỏ bê đời nhau.

Tp.HCM, 13/12/2021