15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/07/2021 11:19, số lượt xem: 109

Bệnh đái đường, cuộc đời dưới đáy.
Chờ điều gì mà lòng trông mong?
Trong lòng là mùa đông,
Trái gió trở trời!!
Đất đai, khí hậu vùng trống vắng,
Việc còn một đống chình ình.
Tình hình có lạnh đóng băng?
Bên cạnh mình còn một đống,
Con trai còn nheo nhóc ở gần.

Tp.HCM, 6/7/2021