25.00
1 người thích
Đăng ngày 25/07/2021 14:14, số lượt xem: 88

Sau cuộc chiến,
Có so đo người thua kẻ thắng.
Cho dù có mông lung,
Người thua cũng cay đắng tức điếng người.
Người chiến thắng, chúc mừng gõ chiên-g,
Cuộc chơi còn đó đến mỗi kỳ,
Kẻ thua yếu thế nhu mì đừng chơi.

Tp.HCM, 25/7/2021