25.00
1 người thích
Đăng ngày 03/10/2021 09:38, số lượt xem: 34

Tiệc dài uể oải, bơ phờ,
Ồn ào tiếng nói, ta lờ làm ngơ.
Nằm dài la liệt rất nhiều,
Tiệc này có rất nhiều điều tồn lưu.
Tà dương trời sắp lặn dần,
Đã lờ thì cứ cũng cần làm ngơ.
Ôn hoà ấm áp chứa chan,
Ôn tồn dễ chịu nhẹ nhàng nói năng.
Tôn nghiêm tôn kính việc thường,
Là, mồm giữ miệng, khó lường mắt ai.

Tp.HCM, 3/10/2021