25.00
1 người thích
Đăng ngày 16/12/2021 08:45, số lượt xem: 53

Vì đông em lạnh lùng trái tim.
Còn bên anh nhưng lòng chẳng yên,
Có ưu phiền lo.
Không nói thấy em còn lo.

Vì sao em lạnh lùng bởi đông.
Vì đông sang đổ thừa, bởi đông.
Thấy em chẳng yên.
Mùa đông thấy em chẳng yên.

Hổng nói, vì đông,
Lạnh nhanh, nhạt nhanh.
Dễ mau tàn phai.

Vì đông em lạnh lùng trái tim.
Còn bên anh nhưng lòng không nói.
Vì đông, lạnh nhanh,
Nhạt nhanh,
Vì đông!!

Tp.HCM, 14/12/2021