25.00
1 người thích
Đăng ngày 27/10/2021 09:59, số lượt xem: 69

Sao ai cũng thích mình,
Và, quan tâm đến mình.
Là tư tưởng gây khó khăn,
Tạo cho ý chí băn khoăn.
Một cảm giác sung sướng,
Nhưng chẳng thấy sung sướng.
Tình yêu nam nữ, chỉ có một,
Nhiều người đến như tạo cơn sốt.
Đó là cơn sốt,
Là mốt mới của tình yêu,
Là mốt tình yêu đôi lứa.

Tp.HCM, 26/10/2021