15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2021 11:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 10/04/2021 09:07, số lượt xem: 112

Làm điện, lơ đễnh thì cũng nguy,
Có yên tâm thì tình cảm đậm đà.
Ở cõi tiên, điên thì hổng nỡ,
Tậm tịt thông tin, chả biết gì!!
Đâm chọt sau lưng tù đặc xá,
Tiện ích thông tin chả biết à?

Tp.HCM, 18/02/2021