15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/06/2021 16:40, số lượt xem: 94

Nấu cháo chín nhừ chưa?
Giao cho con dao để làm bếp.
Chơi dao ở ác, sao ở trong dinh?
Tự nhiên dùng dao giết chính mình?
Đời này tự chinh phục được chưa?
Có chuyện không biết, còn dáo dác.
Có nhiều việc bị chao đảo tinh thần.
Có nhiều công việc chưa kết dính.

Tp.HCM, 11/6/2021