15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/02/2022 10:29, số lượt xem: 43

Mặt trời toả chiếu nắng vàng,
Tràng hoa khoe sắc, lòng càng xanh tươi.
Đất vời với núi, trời, mây,
Biển hồ gần với cỏ cây muôn loài.

Tp.HCM, 23/2/2022