15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/09/2021 14:54, số lượt xem: 62

Lạc loài ế ẩm tuổi đôi mươi,
Làm ác thì mắt lệ cho người.
Lác mắt tướng bà đi ộ ệ,
Đàn ông sợ quá sắc lưỡi lê.
Mấy ông sợ quá đàn bà ạ,
Tình yêu là ván c-ờ thiết tha.

Tp.HCM, 1/9/2021