15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/07/2021 13:38, số lượt xem: 71

Người thì thích la,
Người thì thích ngọc ngà.
Hổng biết lờ đâu!!
Đười ươi có biết lờ (l) đâu?
Ngươi là ai?
Thiên Nga, trống hay mái?
Loài vật vốn cũng lười,
Mười người cùng một ý.

Tp.HCM, 16/7/2021