15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/12/2021 14:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 15/12/2021 19:02, số lượt xem: 59

Vẫn ăn để sống mập ù,
Có người lao động ngục tù vây quanh.
Gặp câu: ế nhệ!! Làm sao?
Mãi luôn bất cẩn lo mau làm giàu.
Tề gia trị quốc!! Muôn đời,
Nồi cơm vẫn mãi mời ăn ú ù.
Cô cậu Tú!! Đỗ tú tài,
Ề à tiếng Việt, dài dòng văn chương.
Tử tế sẽ gặp người ngay,
Cũng ăn để sống mập thây ú ù.

Tp.HCM, 15/12/2021