15.00
1 người thích
Đăng ngày 24/05/2021 13:02, số lượt xem: 109

Đời, tay cặm cụi còn làm,
Đoạ đày thân xác làm hoài tả tơi.
Đờ (đ) ơi!! Sao phải mệt rời?
Chân tay cứ cứng đơ ra, i tờ,
Làm hoài không được, tày nào!!?
Miệng thì cứ nghiến đay hoài cứng răng.
Cái Tời kéo mãi rã rời,
Con lăn ròng rọc tơi bời trục quay.

Tp.HCM, 24/05/2021