25.00
1 người thích
Đăng ngày 13/04/2021 10:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 13/04/2021 13:33, số lượt xem: 207

Loan tin chói sáng chiếu loang loáng.
Đề cử người cữ làm thước đo.
Đời là hình ảnh với lư hương.
Nhìn bàn cờ (c), kêu oang oác!! Ngã.
Rồi, la lên!! Nước loãng, lũ lụt.
Bây giờ, di cư hay nhập cư?
Đời là kiếp được lữ hành.
Giống như, bàn cờ (c) cười oang oang.

Tp.HCM, 8/4/2021