25.00
1 người thích
Đăng ngày 21/10/2021 10:26, số lượt xem: 62

Phụ nữ ai cũng có sắc,
Cũng có những điều khuất mắt.
Thường yêu mơ về tình ái,
Ắt sẽ có người yêu sai.

Tp.HCM, 21/10/2021