15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/09/2021 10:59, số lượt xem: 77

Đi ra thành phố Sài Gòn,
Doanh nhân ghì níu, mỏi mòn bước chân.
Nhanh nhảu, đon đả, lon ton,
Có cô dệt chiếu cỏ gon chào mời.
Đì đoành, nhộn nhịp sài thành,
Ghi vài nét chữ bút lành, đời vui.
Cô em đon đả diệu huyền,
Đoàn người đón chuyến đò thuyền ngang sông.

Tp.HCM, 17/9/2021