15.00
1 người thích
Đăng ngày 06/09/2021 18:32, số lượt xem: 61

Sếp ra lịnh thì phải nghe,
Cuộc đời làm việc chia phe, tuỳ người.
Phớt l-ờ, uy tín, uy quyền,
Đời này còn có diệu huyền, hay không?
Lu lu, mờ ảo lạ kỳ,
Việc còn ỳ ạch, ù lì chưa xong.
Có người tính nết y chang,
Luôn còn bỡ ngỡ hoang mang thù lù.

Tp.HCM, 6/9/2021