15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/09/2021 09:20, số lượt xem: 83

Mò dưới đáy bể để đãi vàng,
Ăn mày đó, có ngày huy hoàng,
Xuồng ghe máy, luỵ đò qua lại,
Sờ mó làm chi, hết đoạ đày.

Tp.HCM, 14/9/2021