15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/10/2021 16:12, số lượt xem: 60

Nếu đời bê bối bê tha,
Đu đưa nặng quả, chẳng ra cuộc đời.
Bu-lông không chặt cũng rời,
Chúng ta huynh đệ, mọc mời làm chi.
Bệ hạ, chừng nào gọi tên?
Đu đưa sớm tối, lênh đênh dòng đời.
Nhỏ, thì bụ bẫm khen rồi!!
Đê mê đến lớn, quên!! Tôi đã già.

Tp.HCM, 17/10/2021