15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/07/2021 12:38, số lượt xem: 100

Mong chờ lợi ích cá nhân,
Người gầy xơ xác đến leo kheo.
Để lơi, không chặt còn lỏng lẻo,
Bị bắt dính lẹo, đến chết chùm.

Tp.HCM, 21/7/2021