15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/08/2021 13:48, số lượt xem: 81

Này Ế!!
Việc ấy có nặng nề?
Việc nào ra việc nấy!!
Cứ chểnh mảng ề à,
Trồng Nê không khởi sắc,
Ớ (â)!! Ì ạch, ù lì.

Tp.HCM, 14/8/2021