15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/10/2021 08:20, số lượt xem: 43

Cuộc sống chính yếu chửa thành đạt,
Lòng chua chát, việc đi kiếm chác.
Định lòng chinh phục nghĩa nặng tình,
Bản thân còn phải giữ lấy mình.
Tới lúc già, tuổi đà quá đát,
Khi làm muối thì phải phơi chạt,
Cuối đời cũng, mặn kiếp mạt đời.
Rồi, người đính ước với cuộc đời.

Tp.HCM, 26/10/2021