25.00
1 người thích
Đăng ngày 22/11/2021 14:22, số lượt xem: 47

Chức bổn phận làm người,
Chưa thấy lúc nào cười.
Còn, cằn cặt gắt gỏng,
Có khi còn lạc lõng.
Có khi cũng chưa chặt,
Có khi cũng bỏ mặc,
Trẻ còn nhờn cứt trâu.
Có khi còn lo âu.

Tp.HCM, 21/11/2021