15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/02/2022 13:30, số lượt xem: 73

Em phương trời nào,
Để cho anh luôn mãi đi tìm.
Nơi phương trời nào,
Có khi, không được luôn có đôi.

Xung quanh lạc loài,
Có phải em anh đã kiếm tìm.
Nơi phương trời nào,
Phải hay không? Được luôn có đôi.

Phương trời lạc loài nơi xa,
Hay gần thật gần nơi đây,
Có người Thương ở đó.

Em phương trời nào,
Để cho anh luôn mãi đi tìm.
Anh đi tìm hoài, phải hay không,
Người Thương đang ở đây.

Em phương trời nào,
Có khi, ta không phải là của nhau.
Nơi phương trời nào,
Có khi, sẽ được luôn có đôi.

Phương trời nào ở nơi xa,
Hay gần thật gần nơi đây,
Người anh Thương ở đó.

Em phương trời nào,
Để cho anh luôn mãi đi tìm.
Anh đi tìm hoài, phải hay không,
Người Thương ở đây.

Tp.HCM, 4/2/2022