15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/11/2021 21:02, số lượt xem: 59

Nữ thời, hoa hậu mỹ miều,
Làm nghề đỏng đảnh, yêu kiều nâng niu.
Nghề làm rô-bốt là nam,
Kỹ sư công nghệ rõ am, tận tường.
Để đốt cháy bảnh Toản trai,
Phàm trần tám hoánh thích hay nói đùa.
Lại xin thứ lỗi!! Bỏ qua.
Nhà Trần, Quốc Tuấn ba hoa cũng sàm.

Tp.HCM, 22/11/2021