15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/11/2021 17:02, số lượt xem: 62

Đoàn xe ngựa đón đức vua,
Ngày xưa nhà Nguyễn nhớ mùa hội Liêm.
Bàn tay đùa vén vải Voan,
Bắc Ninh xinh đẹp, nữ ngoan ân cần.
Đa đoan xin bát gạo vùa,
Ni cô nay khổ, tới mùa hội Liêm.
Chân tu, khổ kiếp đa đoan,
Thi đua dệt vải sợi Voan đen huyền.

Tp.HCM, 16/11/2021