25.00
1 người thích
Đăng ngày 13/02/2022 11:56, số lượt xem: 40

Cuộc đời học mãi muôn đời,
Theo cùng cuốn sách gọi mời đọc chơi.
Nhập môn triết học, học hoài,
Duy tâm biện chứng, tướng tài hơn ai?
Nam dương tuý nhậu xỉn say,
Nữ âm hoá kiếp Như Lai phật đài.
Hiểu nhiều diễn giải, là Tuy,
Nói nhiều chẳng hiểu nghĩa tuy là gì?

Tp.HCM, 12/2/2022